Možno by to mohol niekto navrhnúť v parlamente. Myslím, že veľká časť poslancov by v rámci demokracie a "nenatláčania" náboženských tradícií neveriacim ľuďom ochotne zdvihla ruku. Trošku potrvá, kým si na to ľudia zvyknú, ale keď si zvykli na amerického Santa Clausa, ruského Deda mráza, určite si zvyknú aj na toho nášho, Smädného mnícha. Svoje darčeky bude rozdávať samozrejme niekedy okolo Vianoc a tiež mu budeme rozsväcovať stromčeky a spievať koledy. Pesničky, ktoré majú v texte Santa Claus pôjdu úplne v pohode prerobiť prerobiť na Smädný mních. Melódia sa nezmení, iba kde tu sa upraví text, aby sa to rýmovalo a pasovalo.

Uvediem tu malý príklad, aby ste videli, že to ide.
"Santa Claus, Santa Claus, na saniach k nám leť,
neboli sme veľmi zlí, daj nám dary hneď.
Santa Claus, Santa Claus, daj po celý rok,
vychutnať si sladkosti, hoc aj na úrok."

Po úprave by to znelo podobne:
"Smädný mních, Smädný mních, na Kii k nám leť,
neboli sme veľmi zlí, daj nám dary hneď.
Smädný mních, Smädný mních, daj po celý rok,
vychutnať aj pivečko, hoc aj na úrok."

A čo so svätým Mikulášom a s Ježiškom. Nuž tí zostanú iba pre ve riacich. Tí si začiatkom decembra budú pripomínať rozdávaním darov pripomínaním si štedrého biskupa svätého Mikuláša a koncom, decembra rozdávaním darov na pamiatku prvých Vianoc, kedy sme od Boha dostali ten najväčší dar, jeho syna Ježiša. Myslím si, že "umelecká obec" najmä bulvárnych médií nebude mať problém prebásniť a prespievať všetky koledy a pesničky tak, aby z toho Smädný mních mal veľkú radosť.

Všetkým tým, ktorí vedia, o čo na Vianoce ide, prajem požehnané prežitie osláv narodenia Ježiša Krista, ktorý sa k nám rozhodol prísť v chudobe a narodiť sa v chudobnej maštali, aby k nemu mali blízko aj tí najchudobnejší, ktorí si nezvyknú kráčať po hrubých kobercoch kráľovských palácov. Oznamujem im radostnú zvesť o tom, že sa nám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. vyvolalo to takú radosť, že anjeli hneď "fofrovali" zložiť novú pieseň: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle..." Prajem Vám všetkým, aby ste počas Vianoc boli dobrej vôle, aby pre Vás Vianoce boli naozaj sviatkami pokoja...